Voorbeeldig zijn, het hele jaar rond

In het kader van de Europese ErP-richtlijn werden de seizoensgebonden EER (SEER) en seizoensgebonden COP (SCOP) volgens DIN EN14825 als parameter gebruikt voor het bepalen van het rendement van de warmtepomp.

  • SEER tot 6,7
  • SCOP tot 3,9

Het antwoord op de F-gassenverordening

Met de nieuwe F-gassenverordening die sinds 1 januari 2015 van kracht is, moet het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen tot 2050 met 80 tot 95 % worden teruggebracht en moet het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven worden gestimuleerd. Om deze doelstellingen te halen werd in 2015 beslist om de op de markt beschikbare hoeveelheid koelmiddelen en in speciale toepassingen als drijfgas voor isolatiestoffen gebruikte fluorkoolwaterstoffen (HFKW) te beperken en geleidelijk te verlagen. Deze "phase-down" is de kern van de Europese F-gassenverordening.Het antwoord op de F-gassenverordening

Nog steeds een goede keuze: VRF-systemen met R410A.

Met de nieuwe vereisten van de F-gassenverordening staat de koeltechniek ongetwijfeld voor een ommekeer en wederom voor nieuwe technologische uitdagingen.


Daarbij stelt zich de centrale vraag of VRF-systemen ook in de toekomst de beste keuze zijn? Het antwoord is eenduidig ja en weliswaar om talrijke redenen:

De verordening heeft enkel invloed op VRF-systemen op het gebied van de phase-down, die de in omloop gebrachte koelmiddelhoeveelheid beperkt. De phase-down heeft geen invloed op reeds geproduceerd en op de markt verkrijgbaar koelmiddel dat wordt hergebruikt.

Er zijn geen beperkingen voor de productie en verkoop van installaties met R410A. Sinds 1 januari 2020 is enkel de installatie van nieuwe installaties met een GWP boven 2.500 verboden (Global Warming Potential - aardopwarmingspotentieel). R410A ligt met een GWP van 2.088 duidelijk onder deze grens.
Meer weten over GWP

VRF-systemen moeten zoals voorheen onbeperkt worden gebruikt en onderhouden, mits het gebruikte koelmiddel een GWP-waarde lager dan 2.500 heeft. Het in Mitsubishi Electric-installaties gebruikte R410A heeft een GWP van 2.088. Bovendien hebben vakkundig geïnstalleerde moderne VRF-installaties een koelmiddelverlies van minder 1 % per jaar.

Dankzij de hoge energie-efficiëntie garanderen VRF-systemen een laag energieverbruik en draagt u indirect bij aan de reductie van broeikasgasemissies. De nieuwe City Multi-buitenunits werden ontwikkeld met focus op seizoensefficiëntie. In koelmodus bieden ze 47 procent meer efficiëntie en in verwarmingsmodus maximaal 21 procent.

Producten van Mitsubishi Electric voldoen aan de strengste vereisten qua gebruiksveiligheid en energie-efficiëntie. Volgens deze maatstaf worden de toepassingsmogelijkheden van alternatieve koelmiddelen en nieuwe technologieën voortdurend getest en verder ontwikkeld.

Het Hybrid City Multi-systeem (HVRF) met R2-technologie combineert de voordelen van waterdragende systemen en systemen met directe expansie. De voordelen liggen voor de hand: met dit systeem is men optimaal voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Dankzij een duidelijk lagere vulhoeveelheid van koelmiddel levert men vandaag al een actieve bijdrage aan de reductie van de emissie van broeikasgassen.

Het (relatieve) aardopwarmingspotentieel (Engels: Global Warming Potential, Greenhouse Warming Potential of GWP) toont hoeveel een vastgelegde massa van een broeikasgas bijdraagt aan de aardopwarming. Volgens de definitie beschouwt men het gemiddelde opwarmingseffect over een periode van over het algemeen 100 jaar.


Als vergelijkingswaarde neemt men koolstofdioxide dat per definitie een aardopwarmingspotentieel van 1 heeft. De GWP-waarde geeft dus aan hoeveel keer meer of minder de uitgestoten hoeveelheid gas bijdraagt aan het broeikaseffect dan dezelfde hoeveelheid CO2. Zo heeft methaan bijvoorbeeld een aardopwarmingspotentieel van 23 per 100 jaar, dit betekent dat 1 kilo methaan gedurende deze periode 23 keer meer bijdraagt aan het broeikaseffect dan 1 kilo CO2.


Altijd geïnformeerd

* Verplichte velden

Mitsubishi Electric behandelt uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en informeert u graag regelmatig over producten.

1 Ik heb het recht om deze toezegging op elk moment in te trekken.